Fasterlavnsfest d. 8. marts kl.19-23

Voldbys borgere inviteres hermed til fasterlavnsfest i Voldby forsamlingshus

lørdag d. 8. marts kl.19-23

Soldaterne går indmarch og danser med deres piger.

Herefter vil der være tøndeslagning (aldersopdelt) og kåring af kattedronninger og kattekonger.

Der serveres kaffe/the/, lagkage og fastelavnsboller til alle.

Sodavand, øl, slik og chips kan herefter købes i baren.

DJ Alexander spiller op til dans, og der vil være musik for enhver smag.

Alle er hjertelig velkomne.

Med venlig hilsen

Fasterlavnssoldaterne 2014

Genralforsamling d. 7. marts 2014 kl. 19.30

Voldby Vandværk a.m.b.a. og Voldby Beboerforening afholder generalforsamling

fredag d. 7. marts 2014 kl. 19.30 i Voldby Forsamlingshus

med efterfølgende let spisning

Bemærk ! Stemmeret til generalforsamlingen kræver kontigentindbetaling senest kontant på aftenen.

kontingent beboerforeningen 2014

hele husstanden kr. 300,- Enlige/pensionister kr. 100,-

indbetaling via bankoverførelse til

reg. nr. 6110 konto 4860165189

husk at påføre din adresse som indbetaler

(Voldby Beboerforening kasserer: Steen Boye Jensen, gl. Hammelvej 20, 8450 Hammel

Dagsorden til Beboerforeningens generalforsamling:

1. valg af dirigent

2. bestyrelsens beretning

3. regnskab

4. fastsættelse af kontingent

5. indkomne forslag

6. valg

a. formand for 1 år

b. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

c. 1 bestyrelsessuppleanter for 2 år

d. 1 revisor for 2 år

7. evt.

indkomne forslag sendes til formanden senest 1 uge før. guldholt@gefiber.dk